Καπιταλιστική κρίση, λαϊκές εξεγέρσεις και ορίζοντες ανατροπής στην Κολομβία. Εισαγωγικές σημειώσεις σχετικά με τον εκλογικό θρίαμβο του Ιστορικού Συμφώνου

"Capitalist crisis, popular uprisings and horizons of subversion in Colombia. Introductory notes on the electoral triumph of the Historical Pact'. Journal of International Trends (Issue #5 | December). Nikos Poulantzas Institute.

Recuerda enlazar tus referencias a esta página al momento de citar la publicación

comparte esta revista científica en tus redes

Capítulo
Καπιταλιστική κρίση, λαϊκές εξεγέρσεις και ορίζοντες ανατροπής στην Κολομβία. Εισαγωγικές σημειώσεις σχετικά με τον εκλογικό θρίαμβο του Ιστορικού Συμφώνου
Páginas
35-42
Publicación
Περιοδική έκδοση για τις διεθνείς τάσεις (Τεύχος #5) (International Trends)
Tipo de Publicación
Revista
Editorial
Περιοδική έκδοση για τις διεθνείς τάσεις. Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς (Nikos Poulantzas Institute)
Lugar
Atenas
ISSN
Año
2022
Autores
José Francisco Puello-Socarrás, Carolina Jiménez Marín.

Citar /Cite this Item

Copia la cita /Copy Citation:

Jiménez, C. & Puello-Socarrás, J. F. (2022). “Καπιταλιστική́ κρίση, λαϊκές εξεγέρσεις και ορίζοντες ανατροπής στην Κολομβία. Εισαγωγικές σημειώσεις σχετικά́ με τον εκλογικό́ θρίαμβο του Ιστορικού́ Συμφώνου”. Περιοδική έκδοση για τις διεθνείς τάσεις (Τεύχος #5 | Δεκέμβριος). Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς pp. 35-42.

libro
Περιοδική έκδοση για τις διεθνείς τάσεις (Τεύχος #5) (International Trends)
capitulo
Καπιταλιστική κρίση, λαϊκές εξεγέρσεις και ορίζοντες ανατροπής στην Κολομβία. Εισαγωγικές σημειώσεις σχετικά με τον εκλογικό θρίαμβο του Ιστορικού Συμφώνου
Nota: Siempre revisa la referencia y haz las correcciones necesarias antes de usar. Revisa nombres, capitalización y fechas. / Note: Always review your references and make any necessary corrections before using. Pay attention to names, capitalization, and dates.

ÚNETE! SÉ UN #PoliticSapiens

Mantente informado de Política de Nuestra América

Soy:
Al unirte aceptas la Política de Privacidad: trataremos tus datos con respeto con el fin de informarte, para que puedas expresarte con libertad y así mismo pienses.